سورنا (عیوض زاده)  - اینفوسلامت

بیمارستان سورنا (عیوض زاده) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۴۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان جمهوری- خیابان شیخ هادی- پلاك ۲۷۷ 

۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۱۲۱-۵

icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
nicu
همودیالیز
جراحی مغز و اعصاب
بلوک زایمان
زنان و زایمان
ترمیمی