شبانه روزی سروش - اینفوسلامت

درمانگاه شبانه روزی سروش (فارس - شیراز)

درمانگاه
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۸۳۰۷۰۸۵

visibility ۲۱۸

بازدید

فارس - شیراز

میدان آبیاری - قدمگاه - روبروی بانک ملت - درمانگاه شبانه روزی سروش

۰۷۱ - ۳۸۳۰۷۰۸۵

زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی