سیپر - اینفوسلامت

بیمارستان سیپر (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۵۵۶

visibility ۴۱۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان جمهوری اسلامی -  خیابان شیخ هادی

۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۵۵۶

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی