سینا - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۰۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان امام خمینی - میدان حسن آباد

۰۲۱ - ۶۶۳۴۸۵۰۰-۱۰

پیوند کلیه
جراحی عمومی
همودیالیز
سنگ شکن
جراحی دست
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
جراحی عروق
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات
جراحی کلیه
فلوشیپ پیوند کلیه