سینا  - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (کرمان - زرند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۳۴۲۲۶۰۰

visibility ۲۸۹

بازدید

کرمان - زرند

خیابان شهید چمران - کوچه شهید پاسداران

۰۳۴ - ۳۳۴۲۲۶۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
تست ورزش