سینا  - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۴۱۲۱۰۱-۵ 

visibility ۴۲۰

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

۰۴۱ - ۳۵۴۱۲۱۰۱-۵ 

icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
پوست
عفونی
سوختگی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
داخلی
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
فوق تخصص قلب و عروق
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )