سینا - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (آذربایجان شرقی - مراغه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۷۲۲۲۱۵۵

visibility ۴۳۲

بازدید

آذربایجان شرقی - مراغه

خیابان ۱۷ شهریور

۰۴۱ - ۳۷۲۲۲۱۵۵

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
چشم
داخلی