سینا - اینفوسلامت

بیمارستان سینا (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۲۰۵۰۲۵

visibility ۳۸۵

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شمس آبادی- شماره ۱۷۳-۱۷۵

۰۳۱ - ۳۲۲۰۵۰۲۵

زنان
بخش زنان
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
پست آنژیوگرافی
جراحی قلب
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
ناباروری
پست پارتوم
جراحی مغز و اعصاب
بخش نازایی
زنان و زایمان
داخلی
نازایی و لقاح مصنوعی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف