شوشتری - اینفوسلامت

بیمارستان شوشتری (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۷۲۹

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شوشتری

  • فارس - شیراز

    خیابان انقلاب (نادر)-حد فاصل چهار راه گمرك و اصلاح نژاد

    ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۵-۶ - ۳۲۳۲۴۸۰۳

  • ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۵-۶
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۳
  • ۰۷۱ - ۷۳۷۷۵۶۱۷
  • نقشه گوگل بیمارستان شوشتری

مادر و كودك شوشتری شیراز

بخش های تخصصی بیمارستان شوشتری
زنان
بخش زنان
بخش نوزادان
اورژانس
اورولوژی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
بلوک زایمان
بستری
زنان و زایمان
نوزادان
لیست پزشکان بیمارستان شوشتری