شوشتری - اینفوسلامت

بیمارستان شوشتری (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۵-۶
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۳
  • ۰۷۱ - ۷۳۷۷۵۶۱۷

visibility ۵۷۱

بازدید

سایر موارد

مادر و كودك شوشتری شیراز

فارس - شیراز

خیابان انقلاب (نادر)-حد فاصل چهار راه گمرك و اصلاح نژاد

۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۵-۶ - ۳۲۳۲۴۸۰۳

زنان
بخش زنان
بخش نوزادان
اورژانس
اورولوژی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
بلوک زایمان
بستری
زنان و زایمان
نوزادان