شهدای محراب (سوانح سوختگی) - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای محراب (سوانح سوختگی) (یزد - یزد)

بيمارستان

visibility ۳۴۱

بازدید

یزد - یزد

خیابان شهید پاکنژاد- بیمارستان سوانح و سوختگی

۰۳۵ - ۳۵۲۵۰۰۹۳

اورژانس
پوست
سوختگی
اتاق عمل
رادیولوژی
ترمیمی