شهدای کارگر - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای کارگر (یزد - یزد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۳۱۸۲ ۲۰۰۰

visibility ۲۸۰

بازدید

یزد - یزد

بلوار آیت الله مدرس

۰۳۵ - ۳۱۸۲ ۲۰۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
روماتولوژی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی