شهداء تجریش - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء تجریش (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۸۴

بازدید

تهران - تهران

میدان تجریش- خیابان شهرداری

۰۲۱ - ۲۲۸۶۹۶۶۴۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
قلب و عروق
عفونی
جراحی عمومی
انکولوژی
هماتولوژی
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی مغز و اعصاب
استریوتاکسی
زنان و زایمان
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
جراح مغز و اعصاب
مغز و اعصاب ( نورولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی