شهدای زیر آب - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای زیر آب (مازندران - سوادکوه )

بيمارستان

visibility ۳۴۵

بازدید

مازندران - سوادکوه

خیابان آزادی- بیمارستان شهدای زیراب 

۰۱۱ - ۴۲۴۵۲۹۵۵-۶

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی