شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (آذربایجان غربی - تکاب)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۵۵۲۲۸۷۱

visibility ۴۱۱

بازدید

آذربایجان غربی - تکاب

خیابان انقلاب - بیمارستان شهدا تکاب- سایر تلفن ها ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۲ -۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۳- ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۴

۰۴۴ - ۴۵۵۲۲۸۷۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی