شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (آذربایجان غربی - تکاب)

بيمارستان

بازدید ۴۹۶

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهداء

  • آذربایجان غربی - تکاب

    خیابان انقلاب - بیمارستان شهدا تکاب- سایر تلفن ها ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۲ -۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۳- ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۴

    ۰۴۴ - ۴۵۵۲۲۸۷۱

  • ۰۴۴ - ۴۵۵۲۲۸۷۱
  • نقشه گوگل بیمارستان شهداء

بخش های تخصصی بیمارستان شهداء
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان شهداء