شهداء  - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (گیلان - رضوانشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۴۶۲۹۱۴۷-۸
  • ۰۱۳ - ۴۴۶۲۹۱۹۲

visibility ۲۶۲

بازدید

گیلان - رضوانشهر

خیابان امام خمینی(ره)- میدان شهدا - بیمارستان شهدای رضوانشهر- سایر تلفن ها ۴۴۶۲۹۱۹۴ - ۰۱۳۴۴۶۲۹۱۴۲

۰۱۳ - ۴۴۶۲۹۱۴۷-۸ - ۴۴۶۲۹۱۹۲

اورژانس
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
دیالیز
داخلی کبد و گوارش
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان