شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (خوزستان - بندر ماهشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - -

visibility ۲۹۴

بازدید

خوزستان - بندر ماهشهر

-

۰۶۱ - -

کودکان و اطفال
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
چشم
زنان و زایمان
داخلی