شهداء (ولیعصر)  - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (ولیعصر) (چهارمحال و بختیاری - لردگان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۴۴۴۴۴۴۴

visibility ۲۸۰

بازدید

چهارمحال و بختیاری - لردگان

میدان شهرداری - بلوارپرستار - ابتدای جاده منجرموئی

۰۳۸ - ۳۴۴۴۴۴۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مراقبت های ویژه
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی