شهدای لنجان - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای لنجان (اصفهان - لنجان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۲۲۳۷۳۲۶

visibility ۴۰۳

بازدید

اصفهان - لنجان

خیابان باهنر - بیمارستان شهدای لنجان

۰۳۱ - ۵۲۲۳۷۳۲۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی