شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۸۳۵۴۱۱۳-۵
  • ۰۸۳ - ۳۸۳۵۴۱۱۰

visibility ۳۴۰

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی جنب استادیوم آزادی

۰۸۳ - ۳۸۳۵۴۱۱۳-۵ - ۳۸۳۵۴۱۱۰

اورژانس
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی