شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (گلستان - بندر گز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۴۳۶-۷۳۲۰ -۱

visibility ۲۵۷

بازدید

گلستان - بندر گز

خیابان امام جعفر صادق(ع) - روبروی هلال احمر

۰۱۷ - ۳۴۳۶-۷۳۲۰ -۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی