شهداء - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (هرمزگان - بندر لنگه)

بيمارستان

visibility ۳۹۳

بازدید

هرمزگان - بندر لنگه

میدان شهدا - خیابان شهدا 

۰۷۶ - ۴۴۲۲ ۶۰۶۶

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
تالاسمی
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی