شهدا شوط  - اینفوسلامت

بیمارستان شهدا شوط (آذربایجان غربی - ماکو)

بيمارستان

بازدید ۶۴۳

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهدا شوط

  • آذربایجان غربی - ماکو

    جاده چالدران - بیمارستان شهداء شوط

    ۰۴۴ - ۳۴۲۷۷۴۸۱-۶

  • ۰۴۴ - ۳۴۲۷۷۴۸۱-۶
بخش های تخصصی بیمارستان شهدا شوط
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
سوانح
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان شهدا شوط