شهداء  - اینفوسلامت

بیمارستان شهداء (فارس - نی‌ریز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۳۸۳۰۱۱۱-۴

visibility ۴۱۱

بازدید

فارس - نی‌ریز

خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین

۰۷۱ - ۵۳۸۳۰۱۱۱-۴

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
سوانح
داخلی