شیخ بهایی - اینفوسلامت

بیمارستان شیخ بهایی (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۰۴ ۱۶۴۰

visibility ۳۲۵

بازدید

تهران - تهران

شیخ بهایی شمالی-نبش بن بست صبا-مرکز پزشکی شیخ بهایی

۰۲۱ - ۸۸۰۴ ۱۶۴۰