شیخ الرئیس - اینفوسلامت

کلینیک شیخ الرئیس (همدان - همدان)

کلینیک

visibility ۱۴۴۴

بازدید

همدان - همدان

چهار راه عباس آباد - ابتدای خیابان خواجه رشید - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شیخ الرئیس

۰۸۱ - ۳۸۳۲۱۰۰۶ -۹ - ۹۳۶ ۴۵۳ ۶۶۴۴

گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
سونوگرافی
تست ورزش