صدا و سیما - اینفوسلامت

کلینیک صدا و سیما (تهران - تهران)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۶۶۲۴۳۰
  • ۰۲۱ - ۸۸۷۷۳۸۸۴-۶

visibility ۲۲۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر - نرسیده به سه راه توانیر - پلاک ۲۲۹۱

۰۲۱ - ۸۸۶۶۲۴۳۰ - ۸۸۷۷۳۸۸۴-۶

زنان
بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
زنان و زایمان
سونوگرافی
آزمایشگاه
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی