دکتر علی شریعتی - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر علی شریعتی (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۷۳۰۵۰۰۱

visibility ۳۹۳

بازدید

البرز - کرج

جاده محمد شهر به ماهدشت- بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی دورنگار: ۳۷۳۰۵۰۰۳

۰۲۶ - ۳۷۳۰۵۰۰۱

بخش زنان
بخش مردان
زایشگاه
icu
ccu