دکتر علی شریعتی - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر علی شریعتی (گیلان - آستارا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۴۸۲۲۰۶۶-۸

visibility ۲۷۳

بازدید

گیلان - آستارا

چهار راه حکیم نظامی- خیابان فارابی

۰۱۳ - ۴۴۸۲۲۰۶۶-۸