بیماران کلیوی شهروند (طوبی2) - اینفوسلامت

بیمارستان بیماران کلیوی شهروند (طوبی۲) (مازندران - ساری)

بيمارستان

visibility ۲۷۴

بازدید

مازندران - ساری

-

۰۱۱ - ۳۳۲۹ ۱۸۹۷

پیوند کلیه
کلیه و مجاری ادرار
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی کلیه