شهریار - اینفوسلامت

بیمارستان شهریار (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۵۰۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان آذربایجان- نبش خیابان کارون      

۰۲۱ - ۶۶۸۷۵۳۶۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی