شهرداری منطقه 12 - اینفوسلامت

پلی کلینیک شهرداری منطقه ۱۲ (تهران - تهران)

پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۵۳۷۰۰۹

visibility ۳۳۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان مجاهدین اسام-چهاراره آبسردار- خیابان غلامرضا استنکافی

۰۲۱ - ۷۷۵۳۷۰۰۹