شهرام  - اینفوسلامت

بیمارستان شهرام (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۹۵۷۱۷۰

visibility ۳۹۱

بازدید

سایر موارد

بیمارستان شهرام, بیمارستان سجاد سابق

تهران - تهران

خیابان دکتر فاطمی- میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- پلاک ۱

۰۲۱ - ۸۸۹۵۷۱۷۰

زنان
بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مراقبت های ویژه
بلوک زایمان
بخش بیماران سرطانی (کموتراپی)
زنان و زایمان
جراحی مردان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی