شهر - اینفوسلامت

بیمارستان شهر (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۸۳۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهر

  • فارس - شیراز

    خیابان انقلاب (مشیر فاطمی)

    ۰۷۱ - ۲۳۳۷۹۰۵

  • ۰۷۱ - ۲۳۳۷۹۰۵
  • نقشه گوگل بیمارستان شهر

بخش های تخصصی بیمارستان شهر
اورژانس
زایشگاه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان شهر