شاهین فر  - اینفوسلامت

بیمارستان شاهین فر (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۲۲۵۰۰۴۱-۴

visibility ۳۳۴

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان آزادی - کوچه خیام

۰۵۱ - ۳۲۲۵۰۰۴۱-۴