شهید رجایی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید رجایی (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۲۸۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارک ملت -  نبش نیایش

۰۲۱ - ۲۳۹۲۱

جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی مردان