شهید رجایی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید رجایی (اصفهان - فریدن)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۴۲۲۲۵۴۱

visibility ۳۴۵

بازدید

اصفهان - فریدن

بلوار طالقانی

۰۳۱ - ۴۲۲۲۵۴۱