شهید رجایی - اینفوسلامت

پلی کلینیک شهید رجایی (خوزستان - اهواز)

پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢٠
  • ۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢١
  • ۰۶۱ - ٣٢٢٢٠٠١٢

visibility ۶۵۱۷

بازدید

سایر موارد

کلینیک تامین اجتماعی شهید رجایی اهواز

خوزستان - اهواز

خیابان آزادگان- خیابان شهید رستگاری

۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢٠ - ٣٢٢٢٥٥٢١

زنان
بخش زنان
کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
چشم
مامایی
اعصاب و روان
دندانپزشکی
زنان و زایمان
داخلی
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات
ارتودنسی
آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی
جراحی آب مروارید ( کاتاراکت )
بررسی فشار چشم
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )