شهید مطهری  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مطهری (اصفهان - لنجان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۲۶۲۴۱۴۱-۷

visibility ۳۴۲

بازدید

اصفهان - لنجان

فولادشهر - مرکز پزشکی شهید مطهری

۰۳۱ - ۵۲۶۲۴۱۴۱-۷

کودکان و اطفال
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی