شهید مدرس - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مدرس (اصفهان - نجف‌آباد )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۴۲۲۳۳۳۳۶

visibility ۳۴۹

بازدید

اصفهان - نجف‌آباد

گلدشت- روبروی کارخانه کاشی اصفهان

۰۳۱ - ۴۲۲۳۳۳۳۶

بخش زنان
بخش مردان
اورژانس