شهید کلانتری - اینفوسلامت

بیمارستان شهید کلانتری (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۷۰۰۴۷۷

visibility ۳۹۳

بازدید

البرز - کرج

چهار راه هفت تیر- ابتدای بلوار دانش آموز- قبل از پل زیر گذر دولت آباد-جنب بیمه دانا

۰۲۶ - ۳۲۷۰۰۴۷۷