شهید قلیپور  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید قلیپور (آذربایجان غربی - بوکان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۶۲۳۰۷۰۱

visibility ۶۰۴

بازدید

آذربایجان غربی - بوکان

بلوار شهدا- بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان- سایر تلفن ها ۴۶۲۳۰۷۲-۴۶۲۳۰۷۰۳ -۴۶۲۳۰۷۰۴-۴۶۲۳۰۷۰۵

۰۴۴ - ۴۶۲۳۰۷۰۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی