شهید قلیپور  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید قلیپور (آذربایجان غربی - بوکان)

بيمارستان

بازدید ۶۵۶

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید قلیپور

  • آذربایجان غربی - بوکان

    بلوار شهدا- بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان- سایر تلفن ها ۴۶۲۳۰۷۲-۴۶۲۳۰۷۰۳ -۴۶۲۳۰۷۰۴-۴۶۲۳۰۷۰۵

    ۰۴۴ - ۴۶۲۳۰۷۰۱

  • ۰۴۴ - ۴۶۲۳۰۷۰۱
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید قلیپور

بخش های تخصصی بیمارستان شهید قلیپور
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان شهید قلیپور