شهید فهمیده - اینفوسلامت

بیمارستان شهید فهمیده (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۲۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان هلال احمر- تقاطع نواب و عباسی

۰۲۱ - ۵۵۴۱۱۲۱۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان