شهید چمران - اینفوسلامت

بیمارستان شهید چمران (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۶۰۰۹۶۱ - ۳۲۶۰۰۹۶۵

visibility ۳۸۹

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان سلمان فارسی - بعد از پل شهرستان

۰۳۱ - ۳۲۶۰۰۹۶۱ - ۳۲۶۰۰۹۶۵

زنان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
post ccu
جراحی قلب
اتاق عمل
داخلی ریه
آنژیوگرافی
داخلی