شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۳۶۷۰۰۱ 

visibility ۲۰۲۸

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شهید مطهری -نبش پل فلزی   

۰۳۱ - ۳۲۳۶۷۰۰۱ 

زنان
بخش زنان
بخش نوزادان
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
ناباروری
پست پارتوم
تخت زایمان
بخش نازایی
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف