شهيد دكتر بهشتي - اینفوسلامت

بیمارستان شهید دكتر بهشتی (اصفهان - اردستان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۴۴۱۱۲-۴

visibility ۳۱۰

بازدید

اصفهان - اردستان

خیابان هلال احمر - میدان عبرت

۰۳۱ - ۴۴۱۱۲-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی