شهید دکتر محمد جواد باهنر - اینفوسلامت

بیمارستان شهید دکتر محمد جواد باهنر (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۵۰۹۲۵۶

visibility ۳۶۴

بازدید

البرز - کرج

ابتدای جاده چالوس - سه راه عظیمیه - بیمارستان شهید دکتر محمد جواد باهنر

۰۲۶ - ۳۲۵۰۹۲۵۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
داخلی کبد و گوارش
پست پارتوم
تالاسمی
هموفیلی
زنان و زایمان
داخلی
post icu