شهید بقایی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بقایی (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۷۵۰۰۰۰

visibility ۶۷

بازدید

سایر موارد

دارای 120 تختخواب ثابت و در سال 1360 افتتاح شده است

خوزستان - اهواز

بلوار گلستان - فولاد

۰۶۱ - ۳۳۷۵۰۰۰۰

بخش زنان
زایشگاه
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
داخلی
post icu