شهید راثی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید راثی (آذربایجان غربی - شاهین‌ دژ)

بيمارستان

بازدید ۶۷۴

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید راثی

  • آذربایجان غربی - شاهین‌ دژ

    خیابان دستغیب - شبکه بهداشت و درمان- سایر تلفن ها ۴۲۲۴۰۷۲ - ۴۲۲۳۱۹۰ - ۴۲۲۳۱۷۰ - ۴۲۲۳۱۱۰ - ۴۲۲۲۱۳۵

    ۰۴۴ - ۴۲۲۰۸۸۰

  • ۰۴۴ - ۴۲۲۰۸۸۰
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید راثی

بخش های تخصصی بیمارستان شهید راثی
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
سوانح
زنان و زایمان
لیست پزشکان بیمارستان شهید راثی