شهید مطهری  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مطهری (آذربایجان غربی - ارومیه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۲۲۲۵۷۷۷

visibility ۵۱۰

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان آیت الله کاشانی- مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

۰۴۴ - ۳۲۲۲۵۷۷۷

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
اتاق عمل
مامایی
nicu
داخلی کبد و گوارش
خون ( آنکولوژی )
ناباروری
روماتولوژی1