شهید مطهری  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مطهری (آذربایجان غربی - ارومیه)

بيمارستان

بازدید ۵۳۷

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید مطهری

  • آذربایجان غربی - ارومیه

    خیابان آیت الله کاشانی- مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

    ۰۴۴ - ۳۲۲۲۵۷۷۷

  • ۰۴۴ - ۳۲۲۲۵۷۷۷
بخش های تخصصی بیمارستان شهید مطهری
زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
اتاق عمل
مامایی
nicu
داخلی کبد و گوارش
خون ( آنکولوژی )
ناباروری
روماتولوژی1
لیست پزشکان بیمارستان شهید مطهری