شهید مدنی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مدنی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۳۷۳۹۰۰
  • ۰۴۱ - ۳۳۳۷۵۱۷۹

visibility ۳۶۷

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان دانشگاه

۰۴۱ - ۳۳۳۷۳۹۰۰

icu
قلب و عروق
جراحی قلب
قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی